Tags: The Kop: Chuyển nhượng Liverpool 30/7: The Kop sẽ cho mượn 2 tài năng trẻ