Tags: VIETNAM IMMORTALS: EACC Spring 2019: Việt Nam lọt qua khe cửa hẹp, đặt chân vào vòng knockout