Tags: tin tức aoe: Chim Sẻ Đi Nắng chính thức chia tay GameTV, thành lập Clan Sparta