Tags: recap bóng rổ abl: Tấn công thiếu hiệu quả, CLS Knights thua sốc Singapore Slingers