Tags: miền Tây Nam Bộ: Chùm ảnh: "Dòng lũ" ở Mekong Delta Marathon 2019