Tags: Manny Pacquiao: Floyd Mayweather nhận 51 tỉ đồng để vờ thách đấu Manny Pacquiao?