Tags: FIBA World Cup: Tới lượt hai đồng đội của Stephen Curry muốn tham gia Olympics