Tags: cls knights: Sốc: Nhà vô địch CLS Knights chia tay ABL, nhường chỗ cho Fubon Braves