Tags: Chim Sẻ Đi Nắng: Chim Sẻ và "những người bạn" bị GameTV đòi 40 tỷ phá vỡ hợp đồng?