Tags: bóng rổ TPHCM: Lễ kí kết hợp đồng đào tạo Miễn Phí cho tài năng trẻ của YourLife