Tags: bảng tử thần: Bốc thăm vòng loại World Cup 2022: Việt Nam rơi vào “tử thần”, gặp Thái hay…?