Tags: Los Angeles Lakers: Giới chuyên môn rất tin tưởng vào khả năng LeBron James và Carmelo Anthony sẽ tái hợp