Tags: Los Angeles Lakers: Kobe Bryant: "Tôi sẽ không bao giờ quên được lời nói từ GM của Hornets"