Tags: lol: Bốc thăm CKTG 2019 Vòng khởi động - 4h00 sáng ngày 23/9