Tags: lmht: Playoffs LCK Mùa Hè 2019: SKT nhọc nhắn đánh bại AF nhờ Faker