Tags: Daniel Nguyễn: Giải VTF Masters 500 -2: Cơ hội cho Phạm Minh Tuấn